Evidujete v poslední době více stížností, které se týkají škod způsobených černou zvěří?  

Škody na zemědělských pozemcích jsou ve stejném rozsahu jako předcházející roky, velice záleží, zda se v dané lokalitě nachází velké lány kukuřice, řepky, které kolikrát přesahují více jak 100 ha. Černá zvěř je využívá zároveň jako kryt a myslivci jsou v tomto případě takřka bezmocní do doby sklizně.

Existuje nějaké preventivní opatření? Protože ohradníky u pastvin docela úspěšně divoká prasata boří…

Existují chemické preparáty, které obsahují pachy velkých predátorů, nebo lidský pach. Aplikují se kolem zemědělských pozemků, komunikací ve formě pěny jako nosiče a po čase se doplňuje koncentrát. Jedná se o látky jako Hagopur, Antifer, Hukinol a podobně.

Viděla jsem několikrát hrabat divočáky i v příkopech u silnice a ani se nebáli auta – je možné, že by ztráceli plachost?

Plachost neztrácejí, ale v příkopech jsou zbytky plodů stromů, které rostou podél komunikací a v období zimy je půda v příkopech prosycena solí, která je pro ně atraktivní.

Stává se, že řidiči srazí autem zvěř, evidujete takové případy? Dá se tomu nějak zabránit?

Každoročně jsou srážky se zvěří na komunikacích. Hustota provozu neustále stoupá a v lesních úsecích zvěř přebíhá komunikace. Každoročně na komunikacích okresu Písek, kde podle statistik dochází k nejvíce srážkám zvěře s motorovými vozidly, aplikujeme pachové ohradníky. V roce 2014 to bylo na 103 kilometrech.

Slyšela jsem argumenty, že je černá zvěř přemnožená, protože ji myslivci někde celoročně přikrmují. Ve kterém období se přikrmuje? Může to být celoročně?

Zvěř se má přikrmovat v zimním období v době strádání, nedostatku přirozené potravy. Ve velkých lesních komplexech se přikrmuje celoročně, zvěř v lese má dostatek potravy a nemá takovou potřebu potravu hledat a škodit na zemědělských pozemcích. Má to ale další negativní důsledky – pokud je dostatek potravy, zvěř se více množí.

Dalo by se zjistit, kolik bylo za poslední roky černé zvěře odloveno na Písecku?
Počet odlovených divokých prasat vzrostl. Například v roce 2010 bylo odloveno 3857 kusů a v roce 2013 už to bylo 4676 kusů.

Jaká je zákonem stanovená lhůta lovu? Stává se často, že by uživatel honitby žádal v rámci snižování početních stavů zvěře o výjimky ze zákona o myslivosti?

Doba lovu je u zvěře starší dvou let (kňour a bachyně) od 1. srpna až do 31. ledna. Ano, uživatel honitby v případě přemnožení některých druhů zvěře může požádat Státní správu myslivosti o udělení výjimky ze Zákona o myslivosti a uživatelé honiteb tohoto využívají.

Kolik mladých může mít ročně bachyně?

Prase divoké (Sus scrofa), černá zvěř – bachyně je plná 16 až 17 týdnů a vrhá 4 až 8 selat.

Stává se, že by černá zvěř ohrožovala přímo myslivce nebo jejich psy?

Černá zvěř může napadnout psa nebo myslivce, zpravidla pokud je kus postřelený, nebo brání mláďata, tak se brání. Jsou to ojedinělé případy.

Mohou si lidé někde zakoupit maso divokého prasete?

Výkupny zvěřiny jsou v Hrejkovicích, Vráži a Písku.

Autor Stanislava Koblihová