V Milevsku zvolili jistotu. Patnáctimilionový úvěr, který si  plánují  vzít na obnovu sítí a komunikace v centru města, chtějí splácet po čtyři roky ve stejné výši. Výběrové řízení, které se na posledním jednání zastupitelů stalo předmětem diskuze, město zruší. I přesto, že všechny čtyři banky splnily podmínky města. A co je důvodem? Nejasnost výhodnosti.   

„Jak se vyrovnáme s tím, že základním kritériem pro přidělení zakázky je nejnižší nabídková cena, kterou nedoporučujeme?" ptala se radní Ivana Stráská.

Výběrová komise stejně jako rada města navrhovala vybrat Komerční banku. Ta nabídla úrok 1,08 procenta po celé čtyři roky splácení. ČSOB přišla s úvěrem 0,63 procenta, ovšem ten se výší tzv. priboru, který stanovuje Česká národní banka, mění. „Nikdo neví, jak se bude vyvíjet. V rámci jistoty stability preferujeme pevnou sazbu. Zjednodušeně řečeno jsme vybrali nejnižší nabídkovou cenu z těch, kde se dala stanovit.  V případě pohyblivé sazby se to nedá," vysvětloval místostarosta Martin Třeštík. „Jestliže zůstane sazba České národní banky po čtyři roky nezměněná, víme, že je to nejnižší nabídka. Pravděpodobnost je ale velmi nízká," dodal.

Obavy z materiálu měl Lubomír Šrámek. „Když zvednu ruku pro dvojnásobně drahou nabídku – byť samozřejmě rozumím argumentům o pohyblivém kurzu – ani tak to nerozptyluje mé obavy při hlasování, když kritériem je nejnižší nabídková cena. Komise se domnívá, že pohyblivá sazba půjde nahoru, ale ono to může být úplně obráceně," poznamenal Lubomír Šrámek.

Podle místostarosty Martina Třeštíka je sazba České národní banky na historicky nevídaném minimu. „Předpoklad, že by zůstala po čtyři roky v této extrémní poloze, je asi velice nízká," dodal Martin Třeštík a porovnal, že například  na konci devadesátých let byla okolo osmnácti procent, teď je  0,27 procenta. „Vy jste tu uvedli, jak se pribor vyvíjel. Prakticky ve veškerém předkládaném období byl daleko lepší než rozsah Komerční banky," reagoval Lubomír Šrámek.

Miroslav Doubek objasnil, že úrok ČSOB je 0,63 procenta nad sazbu pribor. „Ekonomové očekávají, že se pribor v brzké době vrátí na hodnotu roku 2012. To znamená, že by se součet priboru a sazby měl vrátit na hodnotu kolem jednoho až jednoho a půl procenta," vysvětlil Miroslav Doubek s tím, že finanční výbor ve svém neoficiálním vyjádření považuje nabídku Komerční banky za velmi dobrou.                
 
„V tomto případě bych doporučoval fixní sazbu před variabilní," dodal Doubek, který se domníval, že zadávací podmínky byly na pevnou sazbu úroku a nepřipouštěly jinou variantu, proto by měla být sazba s priborem vyloučena.

Ivana Stráská vysvětlení komise chápala. „Nicméně souhlasím s Lubomírem Šrámkem. Jestliže je kritériem nejnižší nabídková cena, tady je uchazeč, který dal v této chvíli nejnižší nabídkovou cenu. Jak se to bude vyvíjet dál, to už věštíme z křišťálové koule," uvedla Ivana Stráská. „Proč si na sebe děláme takovéto pasti? Proč soutěž nevypíšeme jednoznačně," ptala se.

Místostarosta argumentoval, že stanovili kritérium nejnižší náklady po dobu čtyř let. „ČSOB nám to z mého pohledu jasně neřekla, zbylé banky ano," poznamenal místostarosta.

Hlasování o přijetí úvěru  bylo těsné. Podpořilo ho deset zastupitelů, takže návrh neprošel. Kdyby jich bylo jedenáct, podporu už by získal. Po hlasování starosta Zdeněk Herout vyhlásil přestávku na jednání klubů. Vnímal, že v přijetí úvěru jako takovém problém není. Navíc úvěr má  návaznost na financování dalších městských akcí.

Zastupitelé výběrového řízení zrušili a v nových podmínkách  stanovili jako hlavní kritérium nejnižší pevnou úrokovou sazbu po celou dobu splácení úvěru.