„Chceme si vyslechnout názory lidí na možnosti využití tohoto území i na jeho stávající problémy,“ uvedla místostarostka Písku Petra Trambová. Vycházky se zúčastní také zástupci vedení města, zastupitelé, projektanti i zaměstnanci města. Uskuteční se ve středu 19. června. Sraz je v 17 hodin před Technologickým centrem.