Akce se koná od 16 hodin v přednáškovém sále Domu kultury Milevsko.

Cílem studie je zkvalitnění městské zeleně, definování priorit i strategie pro zabezpečení dlouhodobé stability městské zeleně, vytvoření konceptu a vize dalšího rozvoje městské zeleně a péče o ni. Obyvatelé města tam budou moci vyjádřit své připomínky.