Město Písek chystá veřejnou prezentaci návrhů urbánního řešení areálu bývalých Žižkových kasáren na Pražském předměstí. Jednotlivé návrhy představí jejich autoři, kteří budou připraveni reagovat na případné dotazy.

„Cílem urbánních studií je získat územně plánovací rozvahu řešení lokality, která by navrhovala umístění areálu víceúčelové sportovní haly, základní dopravní skelet území, páteřní trasování hlavních řadů inženýrských sítí a jejich napojení na stávající systémy,“ vysvětlila místostarostka Písku Petra Trambová.

Veřejná prezentace se uskuteční ve středu 16. ledna od 16 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písekv Budovcově ulici.

Irena Malotová