To, že by něco závadného bylo vypuštěno do kanalizace z některé domácnosti, se nepotvrdilo. „Zatím lze pouze uvést, že podle dosud zjištěných indicií, které jsou nám známé, nebyla příčinou kontaminace potoka a úhynu ryb kanalizace,“ uvedla tajemnice městského úřadu Vladimíra Štorková.

Přesto je podle ní třeba do budoucna zmapovat výpusti jednotlivých objektů. V historii totiž byly svedené kanalizační výpusti právě do potoka a není vyloučené, že v některých případech je tomu tak dodnes. To by měli prověřit pracovníci společnosti Čevak a milevského odboru investic a sprá᠆vy majetku.

Následně by se mělo jednat s majiteli o svedení kanalizace na čistírnu odpadních vod. „Situace se teď uklidnila. Přesto bude na radě, aby připravila plán, jak zajistit ochranu vodotečí, které mají sbírat jen dešťovou vodu,“ dodala Vladimíra Štorková. Bude také záležet na zastupitelích, jak rozhodnou.

Podezření na znečištění je v lokalitě pod Staňkovem a u bývalé Madety. Vše prošetřuje Česká inspekce životního prostředí.