Sladovna tuto výstavu připravila k 125. výročí narození malíře, spisovatele, básníka a novináře Josefa Čapka. Zemřel v roce 1945 koncentračním táboře Bergen Belsen, ale přesné datum není známé. Z dochovaných vzpomínek spoluvězňů lze jen usuzovat, že zatčen byl 1. září 1939. Symbolický hrob má na hřbitově na Vyšehradě.

Josef Čapek byl spoluzakladatel Skupiny výtvarných umělců, poté člen Spolku výtvarných umělců Mánes, s kterým se rozešel, aby pak působil ve skupině Tvrdošíjných. Jako jevištní výtvarník spolupracoval s Národním divadlem v Praze, Státním divadlem v Brně a s Městským divadlem na Vinohradech.

Pokud jde o jeho novinářskou práci, začínal jako redaktor Národních listů, později byl redaktorem a výtvarným kritikem v Lidových novinách. Mimo to působil jako redaktor v několika časopisech zabývajících se výtvarným uměním. Byl známý i jako karikaturista.

Josef Čapek je autorem slova robot, které použil jeho bratr Karel v románu R. U. R.

Ústředním motivem výstavy v písecké Sladovně je obraz Matka s dítětem jeden ze dvou obrazů, ketré Josef Čapek namaloval v dílně koncentračního tábora.

„Díky čestnosti několika lidí se obraz dostal až do Galerie výtvarného umění v Ostravě, která tento umělecký unikát zapůjčila do písecké Sladovny. Prostor Sladovny nabídne i ukázku „zavržených" obrazů, které byly rozřezány, jak si Josef Čapek přál. K jejich spálení nebo utopení ve vodě, naštěstí pro nás, nedošlo," připomněl ředitel Sladovny Roman Dub.

Výstavu doplní třináct panelů podávajícími ucelený obraz o Čapkově životě a díle. Návštěvníci Sladovny budou mít příležitost zúčastnit se celostátní premiéry dokumentárního filmu, jenž vedle výpovědí členů rodiny Josefa Čapka, pamětnice osvobození koncentračního tábora v Bergen Belsenu a odborníků z oboru české literatury a historie, ukáže i záběry míst, kde byl nucen Josef Čapek konec svého života trávit. (kol)