Právě zkušenosti z ničivých povodní v srpnu před dvanácti lety přiměly město Písek hledat způsob, jak rychle informovat občany 
o mimořádných událostech.

„Sbírali jsme zkušenosti i jinde, nakonec hned v roce 2003 jsme se rozhodli pro SMS zprávy. Více než desetiletý provoz ukázal, že toto rozhodnutí se osvědčilo," uvedl Aleš Kudlák, z oddělení krizového řízení MÚ Písek.

V systému zasílání varovných SMS je zaregistrováno 1171 telefonních čísel, z toho 166 patří lidem ze zátopové oblasti. Jedna SMS včetně DPH stojí 1,41 koruny nebo 1,82 koruny podle operátora. Měsíčně město platí paušál bez DPH 350 Kč, což zahrnuje 300 zpráv. Roční náklady na tento systém byly v roce 2009 19 547 Kč (8045 SMS), loni 
14 538 Kč (6957 SMS) a letos zatím 3705 Kč (1086 SMS).