„Šlo spíše o symbolické zalití, protože bylo po dešti. Ale pojali jsme to jako osvětovou akci. Děti by měly vědět, že stromy do krajiny patří a že je třeba o ně pečovat," vysvětlil starosta Čížové Tomáš Korejs.

Investorem nové aleje v Krašovicích byla obec Čížová, ale částkou 112 tisíc korun přispěla Nadace ČEZ, což pokrylo zhruba 90 procent nákladů. O vysazení pětatřiceti ovocných stromů se postarali členové Mysliveckého spolku Čížová – Zlivice. „Vysadili jsme tady jabloně, švestky a višně. Šlo o mimořádně vzrostlé stromy o velikosti až čtyři metry s velkým kořenovým balem. Všechny se ujaly a všechny také už letos kvetly. Některé již mají i plody," řekl Tomáš Korejs.
Čížová má jedno speciální stromořadí – Alej otců. Každé narozené dítě, jehož rodina trvale žije v obci a připojených osadách, zde může mít svůj strom. Otcové se sázení nezříkají a alej je již dokončená. Obec hledá další lokalitu pro výsadbu stromů při vítání občánků. Zachová tak tradici založenou v roce 2011.

Obec má zpracovaný projet regenerace zeleně na Čížovsku, který postupně realizuje. Na podzim by mělo být dokončeno biocentrum u Krašovic a příští rok přijde na řadu biocentrum u Bošovic.