Petici podepsalo pětadvacet obyvatel města. Požadují vykácení několika vzrostlých jehličnatých stromů podél železniční trati v Preslově ulici. Ohrožují podle nich bezpečnost. „Jde o to, že při nedávném silném větru spadl jeden ze stromů na plot domu a druhý je prý nakloněný," informoval starosta Písku Michal Čapek. Dodal ale, že stromy se nachází na pozemku Českých drah. Petenti se obracejí na odbor životního prostředí, který v tomto případě vykonává státní správu. Městu tedy nepřísluší se k tomu jakkoli vyjadřovat.

Podle odboru životního prostředí stromy nejsou ve stavu, že by bylo nutné je vykácet, což potvrdil také dendrologický posudek. Na druhou stranu, pokud by odbor životního prostředí zaznamenal žádost o kácení, není vyloučené, že by jí vyhověl. Tak se ale zatím nestalo. O kácení může požádat pouze vlastník pozemku, tedy České dráhy.

Koncem letních prázdnin podala Správa železnic, která pozemky Českých drah v okolí trati udržuje, oznámení o kácení dřevin v Preslově ulici. Oznámení se týkalo celého traťového úseku z důvodu zajištění provozuschopnosti dráhy, mj. zde bylo zahrnuto také deset smrků v Preslově ulici. Oznámení a žádost o kácení však není totéž. V případě žádosti o kácení je vždy nařízena povinná výsadba nových stromů.

Vánoční strom na Velkém náměstí v Písku.
Písek už má svůj vánoční strom na Velkém náměstí. Jak se vám líbí?

Během září se odbor životního prostředí vykonávající státní správu i zástupci Správy železnic zabývali posouzením stavu stromů. „Ukázalo se, že pro zajištění provozuschopnosti dráhy stačí některé stromy prořezat a odstranit jen některé keře," poznamenal vedoucí odboru životního prostředí Miloslav Šatra. Mimo jiné se dohodlo, že Správa železnic vyzve vlastníka pozemku, tedy České dráhy, aby prověřil stav dřevin. Vytipovány byly tři stromy, na které by mohlo být vydáno povolení ke kácení.

České dráhy následně podaly oznámení o kácení. Mezitím si nechaly zpracovat dendrologický posudek od odborného arboristy, který nedoporučil kácení žádného ze stromů. Všechny jsou podle něj v dobré kondici. České dráhy na základě posudku vzaly své oznámení zpět.

V noci ze 3. na 4. října však byl v Písku velký vítr se silnými nárazy, což způsobilo zlomení jednoho ze smrků. „Strom se nevyvrátil, ale zlomil. Jeho kořeny zůstaly ukotveny, nenašli jsme žádné známky hniloby," poznamenal Miloslav Šatra.

Dostavba dálnice D4 míří do finále třetí stavební sezony.
Za rok už to pofrčí ze Strakonic přes Písek na Prahu po nové dálnici

Paradoxní na petici je, že před časem, když se měla na kraji Preslovy ulice stavět vlaková zastávka, která nakonec vznikla o kus dál, požadovali obyvatelé ulice naopak zachování stromů jako odclonění tratě, které snižuje hluk i prašnost.

Zda nakonec vzrostlé stromy zůstanou, nebo budou pokáceny, se teprve uvidí. V současné době každopádně odbor životního prostředí neeviduje žádnou žádost o kácení v Preslově ulici, tudíž ho nemůže ani povolit.