Kovářovská dominanta kostel Všech svatých už má novou střechu nad presbytářem. „Je tam nový krov, krytina a měděné okapy. Ještě se dokončují zednické práce na římsách,“ vysvětlil zdejší farář Atanáš Leškovský.

Dodal, že se jedná o první etapu projektu, který připravil jeho předchůdce. Zdejší farnost od něho převzal loni v říjnu. V listopadu si milevská firma BD Stavby připravila materiál a s pracemi začala v březnu. Celkové náklady letošní etapy jsou téměř 1,2 milionu korun. Přispěla na ně dotace ve výši 700 tisíc korun ze Státního zemedělského investičního fondu, dále také obec Kovářov 150 tisíci korunamia obec Hrazany částkou přes 50 tisíc korun.

Příští rok by měla podle Atanáše Leškovského pokračovat oprava zbývající části střechy kostela. Náklady celého projektu se blíží ke třem milionům korun.

O památce
Kostel Všech svatých v Kovářově pochází z konce 13. století.
Mezi jeho zajímavosti patří velký zvon o průměru 112 cm a výšce 108 cm, na kterém je vyznačený rok 1548 , kdy byl odlit mistrem Stanislavem, občanem Nového Města pražského.