Protože první kolo začínalo v 6 hodin, závodníci se na místě začali objevovat již před pátou hodinou ranní. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo ve 14 hodin po pečlivém sečtení bodů získaných za každý gram úlovku.

A jaký byl velikostní rekord letošních mirovických závodů? Podle sdělení jedno-ho z pořadatelů to byl 72 centimetrů dlouhý amur.

Poděkování patří nejen organizátorům z řad mirovických rybářů, ale i všem dalším, kteří podporují tento typ volnočasové aktivity vhodné pro všechny generace.

Marie Hrdinová