Na vyřešení situace dlouhodobě apeluje také osadní výbor místní části Hradiště. „Když tady jedu s kočárkem, vždycky trnu, aby nás nesrazilo nějaké auto nebo autobus. To nemluvím o tom, že tudy jezdí i kamiony," hodnotí situaci Milan Černý, jeden z obyvatel nové zástavby na Hradišti.

Komunikace vede mezi dvěma domy v soukromém vlastnictví. „Je jen jedna možnost, jak situaci vyřešit. Vykoupit objekt po jedné straně silnice, zbourat ho, rozšířit komunikaci a vybudovat chodník pro pěší," uvedl místostarosta za TOP 09 Josef Knot.

Město dlouhodobě usiluje o koupi pozemku a objektu čp. 9, který má propadlou střechu a je v havarijním stavu. Až nyní se podařilo dohodnout s majitelkou bývalého statku.

Na květnovém zasedání zastupitelstva byl předložen návrh na koupi pozemku a na něm stojícího objektu za 2,5 milionu korun, což je požadavek majitelky. „Je to o 300 tisíc korun více, než je cena obvyklá v této lokalitě, ale město objekt a pozemek nezbytně potřebuje. Jde o bezpečnost občanů," zdůraznil radní Luboš Průša (Jihočeši 2012). Zastupitelé s výkupem souhlasili a vyhradili si konečné schválení kupní smlouvy.

Písečtí zastupitelé souhlasili také s dalšími požadavky majitelky nemovitosti čp. 9 na Hradišti. Město uhradí daň z nabytí nemovitých věcí ve výši sto tisíc korun a na své náklady vybuduje oplocení mezi vykupovanými pozemky a pozemkem, který zůstává ve vlastnictví současné majitelky. „Jednalo by se o standardní poplastované oplocení s podezdívkou v délce zhruba 35 metrů. Odhadované náklady na montáž činí tisíc korun na běžný metr," uvádí zpráva odboru rozvoje a investic MÚ v Písku. „I za těchto podmínek je nutné objekt vykoupit. Jezdím tudy denně a vidím, 
v jak špatném stavu budova je. Zejména její část s propadlou střechou hrozí zřícením," upozornil zastupitel Zdeněk Kulič (ODS).

Budovu by bylo nutné zbourat, ať již by přešla do vlastnictví města, nebo zůstala současné majitelce. Stavební úřad připravuje pro vlastníka výzvu k provedení zabezpečovacích prací a termín je nejpozději do 31. října letošního roku.

Zastupitele při projednávání tohoto bodu trochu zaskočila informace z posudku znalce, který si nechala zpracovat majitelka nemovitosti, že stáří bývalého statku se odhaduje na 300 let. „To by pak byl objekt třetí nejstarší ve městě po hradu a Kamenném mostě. Tak to samozřejmě není. Objekt pochází z období první republiky a nejsou v něm žádné prvky, které by byly památkově chráněné," vysvětlil zastupitel za VPM, památkář Jiří Hladký.

Zastupitel Ondřej Veselý (ČSSD) připomněl, že by město mělo usilovat také o koupi zahrady, kterou majitelka zatím nechce prodat. „Řešily by se tak problémy s parkováním. V sousedství je fotbalové hřiště, a pokud jsou zde zápasy nebo tréninky, není kde zaparkovat," uvedl Ondřej Veselý.

O řešení průjezdu Hradištěm se hovořilo již v devadesátých letech minulého století. Tehdy se připravoval obchvat této lokality a jeho součástí měl být i již postavený nadjezd nad silnicí I/20. Tehdy ze záměru sešlo hlavně kvůli finanční náročnosti. „Ale tento záměr není úplně mrtvý. Nový územní plán města ho nevylučuje. Nová komunikace, jejíž součástí by byl i železniční nadjezd, by obešla Hradiště a napojila se na silnici vedoucí na Kestřany," říká radní Tomáš Franců (Jihočeši 2012).

Přineslo by to zklidnění obytné zóny Hradiště. Vzhledem k finanční náročnosti je to ale zřejmě hudba budoucnosti.