Všechny přítomné ve slušně zaplněných prostorách hostince přivítal starosta obce František Hašek a zároveň jim popřál krásné a pohodové prožití blížících se vánočních svátků. Připraveno bylo i malé občerstvení.

Poté se představily děti z místní mateřské školy pod vedením učitelky Lucie Hlaváčkové se svým předvánočním programem. Za své vystoupení sklidily hlasitý potlesk a obdržely sladké odměny.

Potom už sáhli pro své hudební nástroje členové a členky skupiny Kamarádi z pískoviště, aby na úvod zahráli sérii vánočních koled. Před tím ještě nechali rozdat připravené natištěné zpěvníky, aby i přítomní hosté si mohli s nimi zazpívat. Po následné krátké přestávce již skupina zahájila svůj tradiční repertoár. Skvěle hrála k tanci a poslechu a zároveň navodila tu správnou předvánoční atmosféru.

František Bořánek