Na území města Písek působí celkem šest místních skupin s 288 členy. Proto není divu, že zasedací místnost ČČK se zcela zaplnila. Převážné většině přítomných by jejich věk rozhodně nikdo nehádal a jsou ve svých Místních skupinách stále velmi aktivní, pravidelně se zúčastňují akcí pořádaných MS i úřadem oblastního spolku. Nejstarším účastnicím bylo 96 let.

Velmi hezký kulturní program zajistili žáci Základní umělecké školy pod vedením paní učitelky Petry Holubové. Šlo o flétnový soubor a v jejich výběru byly nejznámější vánoční písně a koledy, které si mohli přítomní spolku se souborem zazpívat. Kulturně-literární vložku provedla p. Nedomlelová svým krátkým přednesem Erbenovy básně a úvodu Boženy Němcové ke knize Babička.

Došlo také na drobné dárečky od Úřadu Oblastního spolku ČČK a drobné pohoštění.

Doufám, že přítomní odcházeli se stejnými pocity jako my organizátoři a to s pocity hezkého vánočně stráveného odpoledne a radosti, že jsme se opět po roce ve zdraví sešli a s nadějí, že tomu tak bude i v roce příštím.

Hana Komínková, ředitelka Úřadu Oblastního spolku ČČK