Třídní učitelkou je Naděžda Jarešová. Na snímku jsou v horní řadě zleva Karolína Vašička, David Hološevyč, Aneta Pítrová, Adéla Kudweisová, Nina Pečenková, Tina Vondrášková, Tereza Sochorová, Eliška Leskovcová, Jakub Kaššák, Matouš Mácha, Pavel Wolf, Tomáš Veselý, Michal Novotný a Laura Velková. A v dolní řadě zleva jsou Tomáš Moravec, Zdenek Tisoň, Adam Vlk, Milan Jurčo, Valentina Nováková, Adrián Tarcala, Matouš Vojtěšek, Stanislav Švehla a Nella Beneschová. Na snímku chybí Nikola Uhlíková.  Příště navštívíme třídu 1.B ze Základní školy E.  Beneše Písek.