Na snímku dole zleva jsou Nikola Gunarová, Stanislav Dunka, Jan Bako, Simona Drechslerová, Pamela Gáborová, Monika Vitoušová, Jaromír Tichava a Michal Klimša.

V horní řadě zleva jsou Magdaléna Kolářová, Michal Suchan, Milan Pekař, Tomáš Koc, Petr Obermann, David Ugrocky, Jakub Pešek, Vojtěch Havlina, Jakub Novák a Eliška Šperlová.

Vlevo stojí třídní učitelka Zuzana Hrdličková a vpravo pedagogická asistentka Dana Beranová.