Jejich třídní učitelkou je Marcela Štěpánová.

Vpředu sedí zleva Radka Souhradová, Vivien Gaborová, Kamila Šilhanová, Kristina Chmelová a Kateřina Souhradová.

Za nimi jsou zleva Karin Čechotová, Monika Drůbková, Anna Šimíková, Vendula Moulisová, Tomáš Šareš, Jindřich Král, Matěj Beran a Matěj Drechsel.

V horní řadě jsou zleva Marie Strnadová, Anna Kuchtíková, Martina Červeňáková, Julie Zedníčková, Bruno Fakol, František Mašek a Martina Kotrchová.

Na snímku chybí Ingrid Bílá a Rudolf Danihel.

Příště navštívíme prvňáčky ze ZŠ Kovářov.