Jejich třídním učitelem je Robert Žák.

Na snímku jsou v horní řadě zleva Jakub Vaníček, Adam Bolya, Ondřej Suchan, Jan Olšbaur, Marie Dunková, Emílie Dunková, Ondřej Dunka, Vojtěch Liška a Jakub Domín.

V dolní řadě jsou zleva Marie Špačková, Monika Komárková, Josef Slabý, Simona Texlerová, Lucie Sládková, Pavel Žižka a Roman Valenta.

Na snímku chybí Simona Křížová, Filip Pešta a Filip Fiala.

Příště navštívíme prvňáčky ze ZŠ T.G. Masaryka Písek.