Nejprve na Obecním úřadě Záhoří, kde se děti podepsaly do pamětní knihy a starosta obce Petr Kápl jim popřál hodně jedniček ve škole. Poté se přesunuly do školky, kde se rozloučily s rodiči a vydaly se vstříc nočnímu dobrodružství. Užily si opékání špekáčků, hledání školkového ducha, nocování, polštářovou bitvu i ranní snídaňové hodování, které jim připravily maminky. Přejeme všem odvážným školákům mnoho úspěchů v 1. třídě.

Pavlína Voráčková, vedoucí učitelka MŠ Záhoří