„Na dnešek jsem se těšil. Budeme tu určitě kreslit, protože jsem si přinesl pastelky," říká předškolák Honzík Dolista ze Březí. Stejně jako dalších dvanáct budoucích školáků přišel v úterý odpoledne do Základní školy Kovářov. Ta pro děti nachystala kurz Předškoláček. Celkem je čekají tři lekce. Mají dětem usnadnit přechod na základní školu.

Matka Lenka Miková z Kovářova kurz uvítala. „Daník se do školy těší, ale pochopitelně neví, co ho čeká. Určitě přijdeme i na další dvě hodiny," vysvětluje matka, zatímco Daniel už sedí v lavici a čeká, až hodina začne. Je věnována jazykové výchově, výslovnosti a hudebním hrám. Předškoláky pětačtyřicetiminutovkou provází jejich budoucí třídní učitelka Dana Dvořáková.

Podle ředitele kovářovské školy Libora Mandovce má kurz napomoci nejen školnímu oťukávání ze strany žáka,  ale také spolupráci rodičů se školou. „Určitě je kurz předškolní přípravou, protože děti budou s učitelkou nacvičovat výslovnost, psaní, držení tužky nebo sezení," vysvětluje Libor Mandovec. Jak říká, po skončení Předškoláčka bude učitelka Dana Dvořáková hovořit s rodiči a dá jim rady, na čem by bylo dobré s dětmi ještě zapracovat.

Tři lekce Předškoláčka, které v Kovářově připravili, se konají prvním rokem. „Řekli jsme si, že nastal čas na změny. Poprvé jsme dělali den otevřených dveří pro předškoláky a s tím souvisí to, že na něj navazuje tento kurz," říká ředitel, proč se kurz rozhodli pořádat. Zbylé dvě lekce budou v březnu a dubnu. „Je to pilotní rok, takže se podoba Předškoláčku může změnit. Budeme ho vyhodnocovat," konstatuje ředitel.

Kurzu se zúčastnila více než  polovina všech dětí, které škola zapsala u zápisu. Těch bylo dvacet dva. „Ve dvou případech rodiče  odklad ještě zvažují," upřesňuje ředitel. Ale i tak jsou s počtem budoucích prvňáčků spokojeni. „Stejně tak, jako kolik dětí přijde, je důležité i to, kolik jich vychází. Letos nám odejde osmnáct žáků," počítá Libor Mandovec.

Předškolní děti z Kovářovska se v následující lekci kurzu Předškoláček budou věnovat matematickým představám a výtvarné výchově a poslední lekcí bude dubnová hodina, kterou učitelka Dana Dvořáková bude věnovat světu kolem nás, výslovnosti a hrám.

Podobný kurz jako v Kovářově se už několik let koná v Sepekově a také v Domě kultury Milevsko. V Sepekově je stejně jako v Kovářově  zdarma, v Milevsku je zpoplatněn.