Nejprve slavnostně se starostou obce Petrem Káplem na Obecním úřadě Záhoří v obřadní síni – podpisem do kroniky. Poté již bez rodičů – opékáním špekáčků na zahradě školky, večerním hledáním ztracené paní učitelky, nočním přespáním ve školce a ranním mlsáním dobrůtek, které připravili rodiče.

Veliký dík patří mamince A. Jonášové za ušití šerp a kokard i učitelkám I. Frnkové a V. Hajské za trpělivost a pevné nervy, které v letošním roce s dětmi hodně potřebovaly.

Pavlína Voráčková, vedoucí učitelka MŠ Záhoří