Největší investiční akcí v Mirovicích je stejně jako loni i pro letošní rok nová mateřská škola. V letošním rozpočtu na ni mají vyčleněných 28,92 milionu korun.

Rozpočet Mirovic: V tomto roce bude město hospodařit s příjmy ve výši 39,723 milionu korun a výdaji 70,749 milionu korun. Rozdíl 31,026 milionu korun je krytý z úspor z minulých let.

Loni na ni město dostalo dotaci 20 milionů korun od Ministerstva financí. Podle starosty Josefa Vejšického se ji podařilo do konce roku vyčerpat na hrubou stavbu budovy. „Loni v prosinci jsme proinvestovali poslední část dotace, takže jsme podmínky pro její získání splnili. Letos budeme pokračovat z vlastních peněz,“ vysvětlil Josef Vejšický. Ve školce se letos dokončí interiéry včetně vybavení. Její slavnostní otevření je naplánované na první školní den v září.

Mezi dalšími investicemi je také nákup pozemku u kulturního domu za 813 tisíc korun. „Jedná se o fotbalové hřiště. Loni jsme jeho odkoupení rozjednali se Sokolem. Abychom mohli hřiště udržovat a případně na ně žádat o dotace, musí ho město vlastnit,“ upřesnil Josef Vejšický.

Sportovci využívající mirovické fotbalové hřiště mají navíc v kulturním domě své stálé zázemí. Podle starosty Josefa Vejšického se chce město o hřiště starat, aby se tu udržely lidmi oblíbené sportovní aktivity.

Pro město významným počinem bude letos také vypracování projektové dokumentace na zasíťování parcel v Touškově. V rozpočtu je na to počítáno se 450 tisíci korunami. „Loni jsme na parcely nechali udělat studii a teď na ni naváže projekt. V současné době se také připravuje studie na stavební parcely v Mirovicích, a to v lokalitě u pečovatelského domu a Mirovice jih,“ upřesnil Josef Vejšický.

Při schvalování rozpočtu na letošní rok zastupitelé tradičně pamatovali na peněžní dary na zájmovou činnost, které celkem činí 398 tisíc korun. Například Sportovní klub Mirovice podpoří město částkou 180 tisíc korun, Tělocvičná jednota Sokol dostane 80 tisíc korun a po deseti tisících korunách dostanou například dobrovolní hasiči z Mirovic a také z Touškova, Myslivecký spolek Chlumek, Místní organizace Českého zahrádkářského svazu a Spolek rodičů při základní škole. Navýšení peněz na 40 tisíc korun se letos dočkalo Rodinné centrum Mirovické EMKO. „Loni mělo od města méně peněz, ale bylo hodně aktivní. Jeho členky pořádaly spoustu akcí pro veřejnost a na hodně akcích spolupracovaly s městem,“ vysvětlil Josef Vejšický. Rodinné centrum EMKO využije peníze na činnost a pořádání letošních akcí.