Na nábřeží od Nového mostu k bývalému mlýnu, tedy v délce přes půl kilometru, vyrostou betonové bariéry vysoké 80 až 110 centimetrů. V případě potřeby budou ještě opatřeny čtyřiceticentimetrovými mobilními nástavci. Stávající průchody k řece budou zachované.

Kromě toho se částečně zatrubní potok Jiher. „Systém speciálních klapek nedovolí stoleté vodě, aby se vylila z koryta,“ vysvětlil Petr Jelínek z odboru investic a rozvoje MÚ Písek.

Na Portyči žije přes pět tisíc lidí, z toho v záplavovém území více než dva tisíce. Protipovodňová opatření za 43 milionů financují Povodí Vltavy a město za pomoci dotace z Ministerstva zemědělství.