To spoluobyvatelka Ilona Buzková si zase chválí lepší kulturní vyžití, než bývalo, či aktivitu hasičů. „Kromě mě jsou všichni z rodiny hasiči," podotýká.

ILONA BUZKOVÁ oceňuje, že se  v obci koná více kulturních akcí než dříve.

Obě přeci jenom najdou něco, co by stálo za zlepšení či na čem by obec měla pracovat. „Byli jsme tu zvyklí na obchod," říká paní Novotná. „Už je asi šest let zavřený. Je to škoda, ale lidí by tam stejně moc nechodilo. Dvakrát do týdne k nám zajíždí pojízdná prodejna, kam chodí tři čtyři stálí zákazníci, a každou sobotu pojízdná masna," dodává. Ilona Buzková by byla ráda, kdyby v obci fungoval vodovod a také čistírna odpadních vod.

Pohled na upravenou hasičskou zbrojnici.

Právě k čistírně odpadních vod a kanalizaci směřují Přeborovští pozornost. Ovšem už dvakrát s žádostí o dotaci, jak připomíná starostka Helena Pištěková, neuspěli. V obou případech chybělo málo. „Řešili jsme, proč. Nejspíš to bylo kvůli provozním nákladům. Projekt není nastavený tak, aby byl pro obec co nejméně zatěžující. Současný projekt řeší, že by se do čistírny dostávala odpadní voda tlakovým potrubím. Náklady by tak byly vyšší, než kdyby odpadní voda tekla do čistírny gravitací," popisuje starostka. Nyní tedy budou zastupitelé usilovat o změnu projektu a ještě letos plánují podat novou žádost o dotaci na výstavbu zařízení. Pokud by byli Přeborovští úspěšní, čistírnu by stavěli až v roce 2018. Nejprve na ni musí ušetřit. „Všichni zastupitelé včetně mě nechceme zadlužit obec úvěrem. Bylo by to velmi zatěžující," vysvětluje starostka. Přeborov je malou obcí, žije tu 139 obyvatel. „Já – a tento názor má i místostarosta – nechci, abychom si vzali několikamilionový úvěr a nesplatili ho v současném volebním období. Takže budeme raději šetřit," dodává.

V letošním roce Přeborovští díky dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje opravili část místní komunikace na návsi. Za obecní peníze pak vyměnili světla na veřejném osvětlení za úsporná. Vedení obce zatím nemá spočteno, kolik díky novince ušetří. „Určitě se nám investice časem vrátí," říká starostka. Dosavadní svítila měla výkon 125 wattů, nová mají 70 wattů.

HELENA PIŠTĚKOVÁ, která je starostkou druhé volební období, učí na 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko.

A co čeká Přeborov do konce roku? „Nyní už budeme pracovat, aniž by lidé něco viděli. Budeme se snažit připravit nový územní plán a také řešíme výkup pozemků pod místními komunikacemi," nastiňuje starostka. Získat pozemky je pro obec důležité. Pokud totiž nebude jejich majitelem, nemůže na opravu komunikací žádat o dotaci. Bezproblémové to zatím, jak potvrzuje Helena Pištěková, není. „Z dvaceti vlastníků, kterých se to dotýká, jsme se s devatenácti domluvili a s jedním jsme se nedomluvili na žádném řešení," vysvětluje. Bohužel se tedy zřejmě nepodaří splnit cíl místních zastupitelů – do konce roku vyřešit majetkové vztahy a následující rok žádat o evropskou dotaci.
Starostka si pochvaluje přístup většiny majitelů, kteří souhlasili s prodejem a za své pozemky dostanou symbolickou částku za čtvereční metr. „Jsou velice ohleduplní. Musím je pochválit, že takto přistupují k obci, chtějí, aby se rozvíjela a aby přístupové cesty byly v co nejlepší kvalitě, a vědí, že bez dotace to nepůjde," říká starostka.

Pokud se obec nedomluví s místním obyvatelem, který nesouhlasí s odprodejem ani se směnou za lukrativnější pozemek, bude muset problém zřejmě řešit pozemkovou úpravou. „To ale nebude krátkodobá záležitost," upozorňuje Helena Pištěková. Přeborovští se snaží průběžně opravovat přístupy k domům. Většina vjezdů totiž leží na obecním pozemku.

MARIE NOVOTNÁ by svoje bydliště neměnila.

Nejen prací živ je člověk, to si velmi dobře uvědomují také v Přeborově. Aktivní jsou ve spolkovém životě hlavně hasiči, kteří si s úspěchem vychovávají své nástupce. Fungují tady mladí hasiči, kteří se účastní i hry Plamen. Jejich vedoucí je Lenka Vlnová, která pro ně letos připravila s dalšími dobrovolníky letní tábor na Štědroníně. Na nedávné soutěži v Květuši skončily děti na druhém místě a z prvního velkého úspěchu měly velkou radost.

Starostka obce si činnost sboru, který loni oslavil 120. výročí, velmi pochvaluje. „Hasiči také sbírají elektroodpad a starají se o veřejnou zeleň. Dříve to zajišťoval důchodce, který ale kvůli zdravotním důvodům musel skončit, poté to dělal další důchodce. Ale aby se o ni staral někdo aktivní, to se žádný zájemce nenašel a přes úřad práce nebyl vhodný uchazeč," vysvětluje starostka s tím, že se údržby chopili hasiči.

Zeleně je v obci dost a je hezky upravená. Toho si všimla i komise soutěže Vesnice roku. Loni za zeleň obec získala čestné uznání, letos to bylo za podporu hasičské tradice. Zda se obec přihlásí do soutěže i příští rok, se teprve ukáže.

Do konce roku nebude v Přeborově chybět slavnostní zahájení adventu či mikulášská nadílka, ale nejbližší akcí je obecní zájezd na Moravu do vinného sklípku. Ten je na programu třetí říjnový víkend. Autobus zaplatí místní rodina Kubíčkova, od které to není první sponzorský dar obci. „Před dvěma roky rodina Kubíčkova zaplatila autobus dětem, které jely na Spejbla a Hurvínka do Prahy, loni jsme za darované peníze koupili hasičský prapor a letos poslouží na uhrazení autobusu," vyzdvihuje starostka.