9. 8. Ivetě Kolaříkové z Písku dcera ANEŽKA Urválková
9. 8. Ing. Miloslavě Rekové z Oldřichova syn ANDRÉ Jakl
10. 8. Michaele Chmelíkové ze Semic dcera MARIANA
10. 8. Ivetě Černé z Dřítně dcera VENDULA
10. 8. Petře Kozákové z Písku dcera MARIE
11. 8. Lence Páleníkové z Kestřan  dcera ROZÁLIE
11. 8. MUDr. Veronice Maturové z Písku  syn VOJTĚCH
12. 8. Kláře Křivánkové z Milevska dcera ANTONIE Šťastná
12. 8. Evě Kašparové z Milevska dcera ŽANETA Čunátová
13. 8. Michaele Noskové ze Svučic dcera SOFIE Vlasáková
14. 8. Kristýně Košanové z Chrastin dcera JOSEFÍNA Dyršmídová
14. 8. Pavle Maříkové z Písku syn MIKULÁŠ
15. 8. Lucii Kubecové z Květuše dcera ELEN
16. 8. Veronice Muchlové Mühlsteinové z Blatné dcera MAGDALENA Muchlová
16. 8. Elišce Vlachové z Mirotic syn MICHAL