24. 7. Daniele Kecové z Nových Hradů syn LUKÁŠ Trinkl
25. 7. Petře Trubkové z Kestřan syn VÁCLAV Průcha
25. 7. Marii Nováčkové z Libotyně dcera MARIE EMMA
25. 7. Petře Koutníkové ze Sepekova syn ADAM Laštůvka
25. 7. Zuzaně Staré z Neznašova syn ANTONÍN Janovský
26. 7. Lucii Benešové z Blatné dcera BARBORA
28. 7. Pavle Steinocherové z Velkého Boru dcera KRISTÝNA Jakešová
28. 7. Dagmar Čížkové z Chelčic syn TOMÁŠ
28. 7. Tereze Pobříslové z Milevska syn LUKÁŠ
28. 7. Miloslavě Juklové z Blatné syn ŠIMON
29. 7. Miroslavě Langové z Lišova – Horní Slověnice  syn ANTONÍN
30. 7. Gabriele Kroutilové z Písku dcera LEA
31. 7. Radce Soukupové z Lučkovic  syn DANIEL Jurčík
31. 7. Jiřině Chmelíkové z Mirotic dcera ANNA Kochrdová
31. 7. Romaně Nárovcové z Písku dcera NELA Škodová
1. 8. Lucii Németh z Písku dcera EMA
1. 8. Lucii Šabkové z Písku dcera ROZÁRIE