12. 5. Janě Kovaříkové z Týna nad Vltavou dcera OLGA Zelená
12. 5. Jitce Volavkové z Chelčic syn JAKUB
13. 5. Martině Kvěchové z Písku dcera NATÁLIE Pospíšková
16. 5. Janě Šebellové z Čížové dcera DENISA
17. 5. Mgr. Ivaně Němcové z Písku dcera TEREZA Žáková
17. 5. Jitce Kučerové ze Zlivic syn NIEL
18. 5. Tereze Valentové z Týna nad Vltavou syn TADEÁŠ Sikora