13. 4. Petře Koubové z Bavorova syn MARTIN

14. 4. Ludmile Mlskové z Písku syn TOMÁŠ Kudrlička
14. 4. Jitce Bartošové z Písku dcera AMÁLIE
14. 4. Kateřině Kodymové z Temelína syn BARTOLOMĚJ Berec
14. 4. Michaele Catthamlové z Oldřichova syn PATRIK Tihelka
14. 4. Haně Mankové z Písku dcera MAGDALENA
14. 4. Šárce Vávrové z Písku syn JAN
14. 4. Petře Benové z Milevska syn JAN Sopata

15. 4. Petře Tőkőli z Písku dcera EMA

16. 4. Marii Štrosové z Písku syn JAKUB Trnavský
16. 4. Simoně Bulkové z Bezdědovic syn ŠIMON

17. 4. Janě Anýžové z Dolních Novosedel dcera BARBORA

18. 4. Petře Mikotové z Milevska syn TOMÁŠ
18. 4. Olze Blahnové z Písku dcera BEATA Rienesslová

19. 4. Marcele Mižigarové z Písku syn LEON

20. 4. Aleně Poustkové z Blatné syn ŠTĚPÁN