1. 12. Heleně Mikasové ze Staré Dobevi syn MATYÁŠ
2. 12. Světlaně Holubové z Prachatic dcera SVĚTLANA
2. 12. Daně Morávkové z Drahonic syn DOMINIK Krop
3. 12. Janě Říhové z Volyně  syn DOMINIK Fodor
3. 12. Lence Novákové z Protivína dcera AMÁLIE
3. 12. Michaele Ječmenové z Příbrami syn KRYŠTOF
4. 12. MUDr. Petře Kopřivové z Písku dcera ALEXANDRA Andrlíková
4. 12. Ing. Jitce Rojíkové z Vodňan syn JAKUB Sivák
4. 12. Magdaléně Kotrbové z Oseku syn JÁCHYM
4. 12. Kristýně Šindelářové z Mišovic syn FILIP Procházka
5. 12. Marcele Danihelové z Bud synové JIŘÍ a MATOUŠ
6. 12. Ewelin Marii Wedzich z Písku dcera ISABELLA Vokurková
6. 12. Monice Votavové z Písku syn EDUARD Kinkor
6. 12. Markétě Jozové z Písku syn VOJTĚCH
6. 12. Vendule Vošahlíkové z Milevska syn LIBOR