20. 5. Haně Kukrálové z Borovan syn JAKUB
20. 5. Petře Sochorové z Vodňan dcera LUCIE Čejková
21. 5. Janě Charvátové z Bernartic syn VÁCLAV
21. 5. Ing. Markétě Máchové z Božetic syn RADEK
21. 5. Janě Peškové ze Slavětic syn ADAM
22. 5. Ivetě Bílkové z Protivína syn TOMÁŠ
22. 5. MUDr. Jaroslavě Hanzalové ze Žárovné dcera ADRIANA
23. 5. Tereze Němcové z Milevska dcera PAVLÍNA
23. 5. Kristýně Borošové z Prahy dcera TEREZA

23. 5.  Šárce Budkové z Branic dcera NELLY HANA Pokorná
23. 5. Ivetě Žigové ze Záhoří dcera SABINA
24. 5. Janě Měšťanové z Protivína syn ANTONÍN
26. 5. Martině Lackovičové z Protivína syn MILOSLAV Man