19. 2. Ivaně Kolářové ze Strakonic dcera ANNA
19. 2. Ing. Mileně Hladíkové z Písku syn JAKUB
20. 2. Dagmar Sarnecke z Písku dcera ELIŠKA
20. 2. Ivaně Volfové z Oseka syn JAN Čunát
20. 2. Zdeňce Weissové z Písku dcera SAMANTA
21. 2. Petře Šestákové z Vodňan syn PAVEL Brejcha
21. 2. Heleně Gruberové z Písku syn JAKUB Mareš
21. 2. Lucii Bodnárové ze Selibova syn MARTIN
22. 2. Markétě Novákové z Volenic dcera TEREZA
22. 2. MUDr. Veronice Suchomelové z Písku dcera NIKOLA
22. 2. Šárce Humpálové z Písku dcera NELLA Bažantová
24. 2. Dagmar Strašilové z Vimperka syn ADAM
24. 2. Pavle Drnkové z Předotic dcera ELIŠKA