10. 2. Michaele Laňové z Protivína dcera ANNA Rajtoralová
10. 2. Janě Vláškové z Písku syn FILIP Šimeg
11. 2. Martině Tomáškové z Velkých Nepodřic syn MICHAL Tomášek
11. 2. MUDr. Haně Zückerové z Chřešťovic syn VOJTĚCH Kolman
11. 2. Vu Thi Kim Ngan z Českých Velenic syn Pham Hieu Minh
12. 2. Daniele Palánové z Milevska syn ŠTĚPÁN
12. 2. Šárce Liškové ze Smrkovic syn JAKUB
12. 2. Haně Poslušné ze Semic syn DAVID Voříšek
13. 2. Ester Hangoniové z Písku syn MARTIN Hangoni
13. 2. Ivetě Vrabcové z Písku syn ADAM Vašák
13. 2. Monice Štěchové z Písku syn MARTIN Škoda
15. 2. Simoně Škapincové z Krompach syn DOMINIK Kos
15. 2. Jitce Zdeňkové z Bělčic dcera ELIŠKA Vejšická
17. 2. Haně Kropíkové z Písku syn LUKÁŠ
17. 2. Lence Foučkové z Písku syn DANIEL
18. 2. Miroslavě Tomešové ze Záhoří syn RADEK Košatka