9.1. Bc. Denise Staníkové z Písku syn Sebastian
13.1. Mgr. Jitce Markové z Písku dcera Zuzana
13.1. Nikole Linerové  ze Zátaví dcera Adéla Karolová
14.1. Ing. Lence Nohejlové z Kluk dcera Lenka
14.1. Lucii Saskové z Vodňan dcera Nikola Brašovská
15.1. Miroslavě Polanské z Protivína dcera Eva Turková
15.1. Simoně Minaříkové z Velkých Nepodřic dcera Nikol
15.1. Martině Šímové z Písku syn Kryštof
16.1. Monice Bugošové z Písku dcera Patricie
17.1. Česlavě Míškové ze Štětic dcera Tereza
17.1. Petře Smolejové z Písku dcera Vanesa Řehořová
18.1. Pavle Pixové z Vodňan dcera Kamila
18.1. Jaroslavě Patokové z Březí syn Josef
19.1. Bc. Aleně Faktorové z Písku dcera Anna
19.1. Andree Jonášové z Písku synové Vojta a Matěj
20.1. Petře Holanové z Písku syn Radek a dcera Eleonora
20.1. Ing. Kateřině Hradské z Písku syn Petr Krůček
20.1. Lucii Voráčkové z Písku syn Jindřich Lojík