17.12. Kláře Vrajíkové z Milevska dcera Johana
18.12. Anetě Robové Laghoueg z Prahy dcera Sofie Laghoueg
21.12. Lucii Kostínkové z Milevska dcera Julie
21.12. Marii Kodadové z Jetětic dcera Jana
21.12. Lucii Řeháčkové z Písku syn Robin
22.12. Jiřině Řezanková z Vodňan syn Jiří
23.12. Daniele Císařové z Písku syn Otakar
23.12. Lucii Vicanové z Protivína syn Denis Kuča
24.12. Radce Kernerové z Písku dcera Linda
25.12. Haně Nábělkové z Prahy dcera Anežka
28.12. Marii Růžičkové z Čestic syn Tadeáš Koblic
28.12. Janě Döblové z Číčenic dcera Tereza Hubáčková
29.12. Beátě Altmanové z Písku syn Samuel
30.12. Erice Jarošové z Protivína syn Michal
30.12. Jitce Ceplechové ze Skočic dcera Nicol Jandová