10.5. Naděždě Lávičkové z Kozárovic dcera Anna Klimentová
11.5. Petře Veselé z Písku dcera Aneta
12.5. Veronice Veselé ze Soběslavi syn Vojtěch
12.5. Michaele Kuřákové ze Sedlice syn Karel Šorna
12.5. Aleně Churáňové z Libotyně syn Vlastimil Růžička
13.5. Blance Kubíčkové z Písku syn Filip Šťastný
14.5. Radce Zahrádkové z Písku syn Hynek
14.5. Petře Váchové z Dřítně dcera Karolína Vanišová
14.5. Kateřině Karasové z Podolí I. syn Valter Kubík
15.5. Tereze Krškové z Písku dcera Anna
16.5. Jaroslavě  Hvězdové z Topělce dcera Zuzana
16.5. Haně Slámové z Oseka dcera Lucie
17.5. Petře Mrkáčkové z Branic dcera Amálie
17.5. Kláře Novotné z Probulova dcera Anežka Žaludová
18.5. Monice Negrila z Bernartic dcera Adriana
20.5. Zuzaně Bažové z Ktiše dcera Zuzana