Starosta Josef Vejšický připomněl, že díky dlouhé tradici je se sportem spjata snad každá rodina v Mirovicích. „Sokolové i fotbalisti obohacují svými pestrými aktivitami život ve městě a za to jim patří dík,“ dodal Josef Vejšický.

Mirovickým Sokolům se podařilo zachránit historický prapor z roku 1936. Po zákazu činnosti Sokola 8. října 1941 gestapem byl uložen na dosud nezjištěném místě, objeven byl po roce 1990 zcela náhodou v haldě věcí určených ke spálení v jedné z městských kotelen. Textilní část prošla velkou opravou v roce 2015 tak, aby mohl být opět používán při slavnostních příležitostech.

Praporečník i jeho doprovod přišli na slavnostní ceremoniál v historických sokolských krojích. Na podšívce kabátce praporečníka je dokonce uvedeno, že jej ušil mirovický krejčí pan R. Žáček, samozřejmě že v době první republiky. Prvním majitelem byl praporečníkův pradědeček Eduard Hrdina (nar. 1908), majitel pivovaru v Mirovicích.

Oddíl kopané SK Mirovice i přes svou stoletou tradici nechal prapor zhotovit až u příležitosti letošních oslav. Při ceremonilálu na fotbalovém hřišti zároveň jednatel Zdeněk Bárta ocenil medailí nejstarší fotbalisty, kteří v SK Mirovice začínali svoji fotbalovou kariéru.

Marie Hrdinová