Starosta sboru Václav Písecký si váží toho, že mladí hasiči v Bernarticích opět fungují. „Jsme rádi, že máme své nástupce. Chodí zhruba patnáct dětí z celého okrsku. Navázali jsme spolupráci se školou, kde nám pomohli, abychom družstvo dali dohromady," pochvaloval si Václav Písecký. Mladé hasiče vede Aleš Kroupa z Bojenic, kterému pomáhají Jiří Psohlavec a Miroslav Dědič z Bernartic. 
  Mladí hasiči z Bernartic a okolí sbírají své první zkušenosti, s hasičinou se seznamují teprve od loňského roku. Přesto už mají společných zážitků mnoho, a to nejen ze soutěží. Nyní se vrátili z týdenního pobytu na Šumavě, který dostali za odměnu a za píli.

Starosta sboru si váží spolupráce s vedením městyse Bernartice. „Tři roky máme novou stříkačku. Je to japonský výrobek. Byla zakoupena z grantu Jihočeského kraje a zbytek peněz, které byly třeba, doplatila obec. Obecní úřad se o nás velmi dobře stará, abychom měli vše, co potřebujeme," říká spokojeně Václav Písecký. „Je to spolupráce, která se traduje prakticky od založení sboru v roce 1896," dodává. 
  Přání ke 130. narozeninám sboru je nasnadě. „Přání bychom měli, ale to nám musí pomoci Jihočeský kraj. Místo avie bychom potřebovali novější auto. Avie je už stará a jsou s ní problémy s dopravou osob. Nevyhovuje dnešním předpisům. Budeme se těšit, že toto přání se nám během dvou tří let splní," doufá starosta hasičů.

Bernartický sbor tvoří 57 mužů a pět žen. Ty jsou přispívajícími členy. Na sestavení soutěžního družstva je jich málo. Jak podotýká starosta Václav Písecký, kdyby ženy daly dohromady družstvo, ve sboru by byli všichni rádi.