Všechny tři jarní výstavy mají společné téma - milování. První z nich se podrobně zabývá intimním životem zvířat, druhá zkoumá podoby lidské lásky a to, jak se promítla do muzejních sbírek, a třetí odhaluje skrytý význam květin ve výtvarném umění. Všechny tři výstavy jsou k vidění od 1. března až do 28. května.

Výstava Milování v přírodě vznikla ve Vlastivědném muzeu v Olomouci díky zoologovi Peterovi Adamíkovi a entomologovi Miloši Kristovi. Od té doby úspěšně putuje po českých a moravských muzeích. Galerie Prácheňského muzea je desátým místem v pořadí, kde bude k vidění. Na jihu Čech je poprvé. Jak uvádí muzejníci, cílem výstavy je poodhalit tajemství rozmnožování zvířat. K tomu slouží kombinace sbírkových exponátů, fotografií, videí a hravých interaktivních prvků.

Návštěvníci výstavy se dozví řadu zajímavostí, jak potvrzuje její kurátor Jiří Šebestian. „Zjistí například, kdo je mezi zvířaty rekordmanem, co se týče délky kopulace, která může trvat dny, týdny, měsíce ba i do konce života jednoho z partnerů. Stejně tak v četnosti kopulací předvádí některé druhy pozoruhodné výkony. Například lev musí vydržet 40x denně po dobu 10 dní, jinak se lvíčat nedočká,“ přibližuje zoolog Prácheňského muzea Jiří Šebestian, který výstavu v Písku připravil.

Mimo zjištění řady poznatků se na výstavě návštěvníci i pobaví. Mohou si vyzkoušet například závod spermií, boj o to, zda vznikne chlapeček či holčička, mohou si také sestavit profil ideálního partnera či si jen pustit do sluchátek nejrůznější zvuky roztoužených zvířat.

Jarní přehlídky plemenných koní v píseckém hřebčinci patří každoročně k hojně navštěvovaným akcím.
Písecký hřebčinec chystá jarní přehlídku. Slibuje čtverylku i jízdní policii

K výstavě muzeum nabízí edukační program pro žáky od 8. tříd ZŠ výš a chystá i komentované prohlídky pro veřejnost s kurátorem. Ty březnové jsou naplánované na 21. a 29. března od 17 hodin. Výstava je vhodná pro všechny věkové kategorie.

Výstava Zamilovaný Písek umístěná v Malých výstavních síních nabídne návštěvníkům ukázky z muzejních sbírek, které se týkají citové náklonosti mužů a žen v minulosti v oblasti celých jižních Čech. „Představeny budou například dary z lásky, tedy předměty, které si zamilovaní nejčastěji vyměňovali, památeční předměty stvrzující milostný cit či zásnubní a svatební náležitosti,“ přiblížil kurátor výstavy Jan Kouba. Jako tenká nit výstavu spojuje příběh hluboké lásky mezi hudebním skladatelem Otakarem Jeremiášem a učitelkou hry na klavír Marií Srnkovou, kterou, jak dokládá jejich milostná korespondence, prožili v Písku těsně po skončení I. světové války.

Zajímavá přednáška v Prácheňském muzeu v Písku o sexu zvířat v přírodě.
Co se děje v zavřených sálech Prácheňského muzea? Chystá se Milování v přírodě

O tom, že lásku lze vyjádřit například květinou, není sporu. Skrytý význam květin zkoumá výstava Květomluva - Květiny ve výtvarném umění situovaná do Chodby knihovny. Tajnosnubný jazyk rostlin promlouvá v uměleckých dílech napříč kulturami i náboženstvími. "Například každý ví, že bílá lilie je symbolem pro zvěstování a vavřínem je dekorován vítěz. To je však pouze několik příkladů," nastiňuje kurátorka výstavy Martina Měřičková s tím, že svůj specifický význam má na obrazech téměř každá rostlinka. „Výstava zpracovává téma ve dvou zcela odlišných rovinách. Tou první je životní dílo římského básníka Ovidia Proměny a druhou pak symbolika květin v křesťanském umění a lidové zbožnosti,“ doplnila kurátorka výstavy.

Výstavy Milování v přírodě, Zamilovaný Písek a Květomluva – Květiny ve výtvarném umění jsou k vidění denně kromě pondělí v době od 9 do 18 hodin.

Jedinou nepřístupnou expozicí muzea zůstávají Ryby a rybářství, kde ještě probíhají rekonstrukční práce.