Prácheňské muzeum připravuje na léto vždy jednu větší výstavu do reprezentačních prostor své Galerie. V minulých letech tak návštěvníkům nabídlo tvorbu Václava Špály inspirovanou řekou Otavou, jedny prázdniny byly věnovány Keltům na jihu Čech, loni se představila významná malířská rodina Skálů, jejíž členové v 19. století žili a tvořili v Písku.

Letošní léto zasvětila kurátorka výtvarných sbírek Martina Měřičková píseckým malířům současnosti. Lakonický název Malba v Písku nedává moc pochybností o tom, co na výstavě bude k vidění. Představen bude výběr z malířské tvorby jedenácti autorů, jejichž díla vznikla v posledních padesáti letech.

Jedenáct nejvýraznějších osobností zdejší výtvarné scény je rozděleno do dvou okruhů. První z nich tvoří pedagogové, kteří působili na místních uměleckých školách. Založení tří škol tohoto druhu v devadesátých letech se stalo pro píseckou kulturu požehnáním. Však na nich vyučovali akademičtí malíři, restaurátoři a sochaři. Jako první byla Václavou Altschmiedovou a Milanem Blahoutem založena roku 1992 Střední uměleckoprůmyslová škola (nyní Vyšší odborná škola restaurátorská). V roce 1994 následovala Soukromá střední výtvarná škola, založená také Václavou Altschmiedovou, a Soukromá vyšší odborná škola filmová, otevřená v roce 1996 Vladanou a Miloněm Terčovými. V první části výstavy tak budou k vidění díla “malířů – pedagogů“ Františka Romana Dragouna (1916-2005), Romana Kubičky (1948-2020), Ivy Petrové (*1963), Jana Sýkory (1933-2017), Jiřího Řeřichy (*1951) a Dalibora Říhánka (*1946).

Druhý okruh je uspořádán z děl píseckých autorů, kteří jsou svou tvorbou vzájemně propojeni a jejich výtvarný projev souzní. „I když jsou mezi jednotlivými osobnostmi značné generační rozdíly, lze v jejich práci najít určitou paralelu. V tomto smyslu nelze mluvit o Petrovi Mano (*1961) či Michalu Jánském (*1966), aby nebyl zmíněn František Trávníček (1953-2020). Stejně tak při rozhovoru o malbě či grafice Františka Trávníčka přijde dříve či později slovo na Václava Rožánka (1913-1994). A u posledně jmenovaného se nevyhneme spojení s profesorem Divadelní fakulty Akademie múzických umění Oldřichem Smutným (1925-2013),“ uvádí kurátorka výstavy Martina Měřičková.

Převážná část z asi padesátky vystavených obrazů pochází ze sbírek muzea, některá díla zapůjčili soukromí sběratelé.

Vernisáž se koná ve středu 5. června v 17 hodin a během léta nabídne muzeum možnost se s některými z malířů setkat na komentovaných prohlídkách. První z nich bude 19. června od 16 hodin, další pak 17. července a 14. srpna.

K výstavě vychází katalog, který mimo vystavená díla přináší i drobné medailonky autorů. Zdejší malba je prvním z výtvarných oborů, který muzeum soubornou výstavou představí. V dalších letech se pak dostane i na další, například na fotografii, grafiku či sochařství.

Výstava Malba v Písku bude k vidění v Galerii Prácheňského muzea v Písku až do 18. srpna, a to denně kromě pondělků od 9 do 18 hodin.

Prácheňské muzeum Písek