K nejaktivnějším patří Prácheňská umělecká beseda (PUB). Vznikla v roce 2011, má různé sekce, jako například fotografickou, užitého umění a další. Připravuje výstavy, kde představují výtvarníci z různých sekcí výsledky své celoroční práce. Vystavují rovněž ve Vodňanech, Milevskua na jiných místech. Před lety navázali spolupráci s výtvarníkyv partnerském bavorském městě Deggendorf.

Jedním ze členů od založení Prácheňské umělecké besedy je malíř František Zima, který slaví 75. narozeniny a PUB mu připravila výstavu v ateliéru U Putimské brány. Tento absolvent Vysoké školy strojní a textilní v Liberci už od dětství rád kreslil pod vedením akademických malířů. Později navštěvoval výtvarný kroužek v Mladé Boleslavi a v roce 1977 získal cenu Nejlepší amatérský výtvarník regionu Mladá Boleslav. K intenzivnějšímu kreslení a malování se vrátil v roce 2005 po přestěhování do Písku.

U Putimské brány rovněž vystavovali i další členové PUB, například Andrej Rády, Luba Rády, Karel Pecl, Václav Majer, Eva Chovancová a Pavel Komas.