Mezi Dolním Třebonínem a Prostředními Svinci se pomalu začíná rýsovat budoucí křižovatka sjezdu a nájezdu na dálnici, stejně tak se rodí mosty na trase kolem Dolních Svinců. Podívejte se, jak práce postoupily.

Třeba u Dolních Svinců už jsou vidět základy konstrukce obloukovitého mostu, jehož účelem je převést dálnici přes komunikaci vedoucí z Dolních do Prostředních Svinců. Most je navržen jako přesypaná železobetonová monolitická oblouková konstrukce o jednom poli. Rozpětí oblouku je 14,933 metru, vzepětí 7,525 metru.

Účelem mostu na budoucí křižovatce u Prostředních Svinců je převést budoucí přeložku silnice I/39 přes dálnici. Most je na opěrách a podpěrách.

Vizualizace D3. Mimoúrovňová křižovatka Dolní Třebonín u Prostředních Svinců.
Dálnice D3 pokročí ke Kaplici možná ještě letos, jak chtělo ŘSD