Obdobné kaple se stavěly v počátku 19. století na nejvyšších místech v okolí měst a městeček jako symbol ochrany obyvatelstva. Tak tomu bylo i v Mirovicích. „Svatý Michael dohlíží na město v údolí a připomíná všem, kteří budou kolem procházet nebo putovat, že nad nimi bdí andělé strážní,“ zaznělo v úvodní řeči přítomných duchovních. Po dohodě s místním farářem P. Gumenickým se velmi rád požehnání ujal mirovický rodák P. Slávek Holý, který v českobudějovické diecézi vykonává kněžskou službu již 25 let, momentálně v Záhoří u Písku. Pozvání ke slavnostnímu křesťanskému aktu přijal i husitský farář Ivan Jirovský.

„Když církev vystavuje obrazy svatých k veřejné úctě, dělá to proto, abychom měli my všichni před očima příklad těch, kdo věrně následovali Krista svým životem,“ uvedl P. Slávek v promluvě k přítomným. Na závěr dodal: „Na cestu domů vám rozdám kartičky o obrázkem a modlitbou sv. Michaela, ať chrání vás, vaše rodiny i celé město.“

Majitelem historické kaple je město Mirovice. Lokalita Slomínek by se v budoucnu měla stát místem, kde bude umístěn geopark, který bude připomínat těžbu surovin ve starých štolách. Těžilo se zde i zlato. Na přípravě informačních materiálů město Mirovice spolupracuje s Muzeem Mirovicka v Pohoří, které zřizuje obec Mišovice.

Marie Hrdinová