„Chtěli jsme vyčistit tok v celé části každého katastru, což samozřejmě Povodí neudělá. Já to chápu, po povodních nemají peníze, ale aspoň nějaký zákrok už to chce," nastínila starostka Horosedel Lada Hašková.

Pracovníci Povodí Vltavy navštívili zmíněné obce a v Horosedlech přislíbili vyčistit pravý břeh před mostem. „Chce to odstranit všechno, co přinesla velká voda, naplaveniny, klacky. Zároveň slíbili, že strhnou pozemek, který je z větší části Povodí. Mělo by to tam pak být pozvolnější, voda se lépe vylije a nebude zadržovat to, co přinese povodeň. Netuším, kdy se do toho chce Povodí Vltavy pustit, ale doufám, že brzy," konstatovala starostka.

Povodí Vltavy nemá v Horosedlech žádnou stavbu, tak toho o moc víc ani dělat nemůže. Pozemkový úřad by zde měl v budoucnu stavět protipovodňovou zeď. „Pozemkovou úpravou jsme vyčlenili pozemky kolem řeky tak, aby byly obecní, a jsou připravené na protipovodňové opatření. Protipovodňová zeď podél celé řeky by měla být asi osmdesát centimetrů vysoká," uvedla Lada Hašková.

Pracovníci Povodí Vltavy navštívili také Mirovice. „Prošli jsme to a řekli jsme si, co je třeba udělat. Nutná je úprava břehových porostů a vyčištění koryta řeky, jelikož je poloviční, než má být, a proto jsou tu už při menším dešti povodně. Povodí má povinnost starat se o vodní toky a udržovat je v provozuschopném stavu, tak snad se dočkáme," řekl starosta Mirovic Zdeněk Bárta.

Ještě do konce letošního roku by se měli Mirovičtí dočkat vyčištění řeky pod starým mostem, což je nejhorší úsek. „Povodí slíbilo, že během roku 2014 začne pracovat na vyčištění části toků. Kromě toho je také třeba opravit taras, který je od starého mostu k novému. I přesto, že je součástí řeky, Povodí tvrdí, že ho nemá v majetku. My ale také ne, takže tady máme další nalezenou věc, která nikomu nepatří, a budeme se dohadovat, kdo to opraví," zmínil Zdeněk Bárta.

Taras, který by potřeboval opravit a zvýšit aspoň o půl metru, musí patřit buď Povodí Vltavy, nebo městu, jiná možnost se nenabízí. „Zaměstnanci Povodí slíbili, že budou zkoušet taras ve svém majetku ještě dohledávat," doplnil starosta.

Povodí Vltavy po projednání se zástupci obcí provede v druhé polovině letošního roku pročištění řeky Skalice v jednotlivých obcích. „Rozpočty jsou v tuto chvíli v přípravě," uvedla tisková mluvčí společnosti Michaela Pohůnková.

Státní podnik Povodí Vltavy ve spolupráci s obcemi provede i prořezávku břehových porostů v mimovegetačním období 2013 – 2014. „Taktéž zajistíme zpracování studie odtokových poměrů daného úseku Skalice s návrhem na výstavbu protipovodňových opatření pro jednotlivé obce," zmínila Pohůnková.

Doplnila, že v Mirovicích v úseku u městské čistírny odpadních vod provede Povodí v roce 2014 v rámci odstraňování povodňových škod opravu koryta. „V Horosedlech provedeme v roce 2014 v rámci údržby opravu pevného jezu," dodala mluvčí.

Obě zmíněné obce zasahuje velká voda často, naposledy při celorepublikových povodních začátkem června.