Začne tady fungovat projekt Pošta Partner. To znamená, že místo v původních prostorách pošty budou poštovní služby poskytovat pracovnice zdejší pobočky Jednoty, ale ve vymezeném čase, a to v pondělí a ve čtvrtek od 11 do 14 hodin, v úterý od 8 do 9 hodin a ve středu a v pátek od 11 do 15 hodin. Pokud si někdo v tuto dobu nebude mít šanci potřebné záležitosti vyřídit, bude muset vážit cestu do Milevska, kde je nejbližší klasická pošta.