Ačkoliv petici architektů proti bazénu podepsalo více než 1500 lidí, postoj vedení města k umístění plaveckého stadionu se nemění.

„Názor vedení města v otázce bazénu je stále stejný. Současný technický stav plaveckého stadionu není dobrý a je potřeba v co nejkratší době přistoupit k řešení této věci. Vedení města je přesvědčeno, že časový prostor k případnému vyjádření se k výstavbě či rekonstrukci plaveckého stadionu byl dostatečný, a to po dobu několika let, nejméně od roku 2006,“ řekl mluvčí písecké radnice Roman Ondřich.

Podle autorů petice je místo pod hradbami velmi špatné, proto pracovní skupina složená z části komise pro urbanismus a rozvoj města, vytipovala další lokality. „Výstupem pracovní skupiny byl popis celkem devíti lokalit ve městě a stanovení pořadí vhodnosti těchto lokalit. Nejvhodněji se jeví lokalita na Výstavišti před zimním stadionem a dále pracovní skupina navrhla ještě tři další náhradní lokality,“ uvádějí architekti.

Výsledky jednání pracovní skupiny odsouhlasila následně i komise pro urbanismus a rozvoj města.

Petice vznikla, protože architekti nejsou spokojeni s tím, že by bazén měl stát na současném místě. Uvádějí, že toto místo není vhodné jak z hlediska památkové péče, tak i kapacity parkovacích míst, a že proces stavby je unáhlený a bylo by lepší počkat a vybrat lepší místo.

I podle některých čtenářů Píseckého deníku je lokalita pod hradbami špatná. „Bohužel předložené varianty ukázaly odborné veřejnosti všechny nedostatky navrhovaných řešení v celé své nahotě. Již vynaložené náklady prosím, berme jako nutné náklady k poznání, že navrhované řešení je nevyhovující,“ napsal Martin Kovář.

Zastupitelé vybrali variantu bazénu s důrazem na vodní atrakce. Stavba za maximální cenu 162 milionů korun by mohla být zahájena letos na podzim.