„Mluví se o tom už dva tři roky. Hledali jsme vhodné místo, které jsme našli na trase Písek – Semice," uvedla starostka Písku Eva Vanžurová.

Vybudování památníku je navržené v rámci 70. výročí setkání spojeneckých vojsk v příštím roce. Bude umístěn u Hřebčince. „Pozemek, na kterém bude stát, je v majetku města," upřesnil mluvčí radnice Roman Ondřich.

Radní města schválili pořídit návrh a následně památník vybudovat. „Budu navrhovat, aby se výstavba památníku zařadila do rozpočtu na rok 2015. Náklady nepřesáhnou 250 tisíc korun," konstatoval místostarosta Písku Josef Knot.

Navržený památník bude tvořit kamenný obelisk s pamětní deskou, stožáry pro vlajky, informační tabule a lavičky. Současně bude tvořit odpočinkové místo v rámci připravované sportovně turistické stezky Písek – Semice.