Pod vodou skončilo 2100 hektarů zemědělské půdy. Pro představu Velké náměstí v Písku má rozlohu 0,7 hektaru.


„Tisíc hektarů byly trvale travnaté plochy, sedm set hektarů obiloviny a čtyři sta hektarů řepka. Nejhorší byla situace na Protivínsku kolem Blanice a Otavy," sdělil ředitel okresní agrární komory Písek Václav Varous.


Tento týden by měla začít posuzovat škody na úrodě komise Státního zemědělského intervenčního fondu. „Tam, kde voda stála dva týdny, rostliny uhynou. Na polích, kde odtekla během dvou tří dnů, se uvidí. U řepky hrozí například hlízenka nebo další choroby. Špatné počasí nedovolilo sklidit traviny. Zaplavené louky se musejí posíct, ale tuto trávu zkrmit nelze," podotkl Václav Varous.

Výnos z jednoho hektaru obilovin by mohl klesnout i o 40 procent. „To však nyní nelze odhadnout," zdůraznil Václav Varous. Nejvíce poškozeni povodní jsou Agpi Ražice, Oseva  Protivín, ZOD Kestřany a Oseva Žďár.

Škody mají soukromí zemědělci ve Žďáru, Myšenci, Maleticích a Selibově a také rybářství v Protivíně a Blatenská ryba.