Jak uvedl starosta Písku Michal Čapek, lidé se v této době musí potýkat s výrazným zdražováním v různých sférách, proto se vedení města rozhodlo pro příští rok poplatek nezvyšovat. „Pro mnoho rodin by to znamenalo další nepříjemný zásah do jejich už nyní napjatých rodinných rozpočtů,“ poznamenal starosta. Poplatek za odpad v Písku není třeba platit například za děti do tří let. Osvobozeni jsou také držitelé průkazu ZTP/P.

Podle starosty je ale jisté, že bude nutné poplatek za odpad zvýšit v dalších letech. Město totiž na oblast nakládání s odpadem každoročně doplácí téměř 16 milionů korun. Náklady na odpadové hospodářství se stále zvyšují, a to i kvůli vysokým poplatkům, které musí město hradit Státnímu fondu životního prostředí ČR na základě zákona o odpadech. „Od minulého roku hradíme například poplatek za ukládání odpadu na skládku, i když máme skládku vlastní. Tento poplatek se bude pravidelně zvyšovat, a to až do roku 2029," uvedl Michal Čapek s tím, že loni město Písek za ukládání odpadu na skládku zaplatilo téměř 2,4 milionu korun. Další půl milion činil povinný poplatek za odpad ze sběrných dvorů odpadu. "Letos bude částka vyhrazená na tyto poplatky ještě vyšší. Podle odhadů by měla dosáhnout 2,8 milionu korun,“ doplnil starosta.

Růst poplatku za odpad může být ještě mnohem vyšší. „Pokud město Písek nezajistí nový systém pro likvidaci odpadu, například vybudováním zařízení pro energetické využití odpadu do roku 2030, kdy má vejít v platnost úplný zákaz skládkování a odpad bude poté odvážen k likvidaci například do Českých Budějovic, bude výše poplatku vyšší násobně,“ konstatoval starosta.

Obyvatelé Písku vyprodukují v přepočtu kolem 143 kg směsného odpadu na osobu ročně. Město patří tradičně k nejlepším v třídění a opakovaně získalo od spolku Arnika ocenění Odpadový Oskar. Přesto je na skládku komunálního odpadu ročně vyvezeno velké množství odpadu – kolem 4300 tun.