Systém placeného stání ve městě nefunguje. Přestože má Písek nejvíce parkovacích míst v centru ze všech jihočeských měst, zaparkovat ve všední den po osmé hodině v centru je mnohdy neřešitelný problém.

Velké náměstí plní stovka parkujících aut. Plná polovina řidičů ale stojí zdarma. Zvykli si, že městská policie tu příliš často nekontroluje. „Případně zkoušejí triky se starým parkovacím lístkem," podotýká  místostarosta Písku Vojtěch Bubník.

Jak na zjištění bude město reagovat? „Starosta Ondřej Veselý jako velitel městské policie, ač nerad, vydal pokyn k důslednějším kontrolám parkování," informoval mluvčí radnice Roman Ondřich.

Podle Vojtěcha Kiliána (24) z Písku není v centru kde zaparkovat, popisuje to jako boj. „Do města radši autem moc nejezdím. Musím říct, že když člověk hledá místo, tak to je problém. Pokaždé je boj najít místo k zaparkování. Přijde mi, že i celkově je v Písku málo parkovacích míst," podotýká Vojtěch Kilián.

Jedná se však pouze o dojem. Písečtí si nechali udělat porovnání s ostatními jihočeskými městy a zjistili, že 
v Písku je nejvíce parkovacích míst v poměru k velikosti centra. Problém spočívá právě v nerespektování placeného stání, což vysvětlil vedoucí odboru dopravy Michal Kovařík.

„Významná část parkovacích míst v centru města blokována dlouhodobě stojícími vozidly, čímž vzniká převis poptávky po parkování nad nabídkou volných parkovacích míst, a tím i relativní nedostatek parkovacích kapacit v centru města," sdělil Michal Kovařík.

Nedostatek parkovacích míst v centru města Písku považuje vedení města za relativní a jako zdroj „problémů" s parkováním v centru města nevidí systém parkování jako takový, ale jeho nerespektování. „Jde pouze o virtuální problém. Vytlačením dlouhodobě parkujících vozidel mimo centrum se uvolní kapacity pro krátkodobé stání pro klienty a zákazníky provozoven v centru, po kterém volají jak majitelé těchto provozoven, tak i jejich klienti," zdůraznil vedoucí odboru dopravy Michal Kovařík.

O něco spokojenější by tak mohl být i devětapadesátiletý podnikatel Jiří Dvořák z Písku.  „Parkování je opravdu špatné, v centru je málo míst, žádný parkovací dům, o kterém se stále mluvilo. Špatně se parkuje především v ulici Otakara Ševčíka, tam není místo většinou žádné," podotkl Jiří Dvořák.

Z průzkumu, který si nechaly jako správce placených parkovišť v Písku zpracovat Městské služby Písek, vyplývá, že z 21 582 zkontrolovaných vozidel mělo platný parkovací lístek 9365 parkujících aut, což je 43,4 procenta. Na platnou parkovací kartu stálo 1894 aut, to je 8,8 procenta a  žádný nebo neplatný parkovací lístek mělo 10 323 parkujících vozidel, to je 47,8 procenta.

„Jakýkoliv systém může být funkční pouze v případě, je-li respektován. Aby byl systém respektován, musí být kontrolován a sankcionován," zdůrazňuje Michal Kovařík.

Kde budou řidiči hledat volná místa pro dlouhodobá stání? „Parkovací kapacity na Výstavišti určené právě pro dlouhodobě parkující vozidla jsou z valné části trvale nevyužité," zdůraznil Michal Kovařík.